Thẻ quà tặng

- Nơi bán thẻ quà tặng: Quầy chăm sóc khách hàng
- Phương thức thanh toán: Tiền mặt

Những tiện ích của thẻ quà tặng:

- Thẻ quà tặng được sử dụng tại bất kỳ gian hàng ở Trung tâm thương mại Centre Mall (ngoại trừ khu vực ăn uống).
- Thẻ quà tặng có 03 loại: 
- THẺ 300.000 VNĐ
- THẺ 500.000 VNĐ
- THẺ 1.000.000 VNĐ

Bạn sử dụng thẻ quà tặng tại bất kỳ gian hàng nào tại Centre Mall (ngoại trừ khu vực ăn uống).

Mọi chi tiết liên quan đến thẻ quà tặng, xin vui lòng liên hệ:call 1800 1191