Cửa hàng

Cửa hàng MINISO

Cửa hàng MINISO

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

CỬA HÀNG KIM HOÀN PNJ

CỬA HÀNG KIM HOÀN PNJ

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Thời trang BLOOK

Thời trang BLOOK

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Rạp chiếu phim CGV

Rạp chiếu phim CGV

Lĩnh vực: Giải trí. 

Vị trí: Tầng 03

Thời gian: 09h00 -23h30

Cửa hàng MEDICARE

Cửa hàng MEDICARE

Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Thời gian: 08h00-22h00

CATHAY LIFE

CATHAY LIFE

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

KING STORE

KING STORE

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Khu vui chơi Pin Pin

Khu vui chơi Pin Pin

Lĩnh vực: Giải Trí

Tầng : 02

Thời gian : 8h00-22h00

Game Centre Quốc Đại Thủy

Game Centre Quốc Đại Thủy

Lĩnh vực: Giải Trí

Tầng : 02

Thời gian : 8h00-22h00

Thế Giới Mì

Thế Giới Mì

Lĩnh vực: Ẩm thực.

Vị trí: Tầng 01.

Thời gian: 08h00 - 22h00

Trung Tâm Tiêm Chủng VNVC Củ Chi

Trung Tâm Tiêm Chủng VNVC Củ Chi

Trung Tâm Tiêm Chủng VNVC Củ Chi

Vị trí: Tầng 03

Thời gian: 07h301-7h00 từ thứ 2 đến Chủ Nhật (không nghỉ trưa)

Khu mua sắm kết hợp giải trí Angel Store

Khu mua sắm kết hợp giải trí Angel Store

KHU MUA SẮM KẾT HỢP GIẢI TRÍ ANGEL STORE

Vị trí : Tầng 02

Thời gian từ 8h00-22h00

CỬA HÀNG ALOHA

CỬA HÀNG ALOHA

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

TRÀ SỮA TEA MATE

TRÀ SỮA TEA MATE

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

Thời trang OWEN

Thời trang OWEN

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Cửa hàng SUBIN BBQ

Cửa hàng SUBIN BBQ

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Cửa hàng KFC

Cửa hàng KFC

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Cửa hàng JOLLIBEE

Cửa hàng JOLLIBEE

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Highlands coffee

Highlands coffee

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00