Giải trí

Khu vui chơi TINIWORLD

Khu vui chơi TINIWORLD

Lĩnh vực: Giải trí

Vị trí: Tầng 03

Thời gian: 08h00 - 22h00

Khu vui chơi NỤ CƯỜI VUI

Khu vui chơi NỤ CƯỜI VUI

Giải trí

Tầng: 03

Rạp chiếu phim CGV

Rạp chiếu phim CGV

Lĩnh vực: Giải trí. 

Vị trí: Tầng 03

Thời gian: 09h00 -23h30

DOLL RE MI

DOLL RE MI

Lĩnh vực: Giải trí. 

Vị trí: Tầng 03

Thời gian: 08h00 -22h00