Bài viết

01 Các hình thức trả hàng và hoàn tiền

Để biết thêm về chương trình khuyến mãi, Quý khách có thể cập nhật theo những cách sau:

 • Đăng ký nhận bản tin: Chỉ cần tạo tài Khoản hoặc Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi, Centre Mall sẽ gửi cho Quý khách những thông tin về các chương trình sắp diễn ra cũng như những chương trình khuyến mãi đang có bằng Thư Điện Tử. Nội dung thư sẽ bao gồm cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để Quý khách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội mua sắm hấp dẫn nào.
 • Xem thông tin trực tiếp tại website hoặc ứng dụng điện thoại: Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật liên tục và đều đặn trực tiếp ngay tại website và ứng dụng điện thoại để Quý khách thuận tiện theo dõi.
02 Chính sách bảo hành của Centre mall như thế nào ?

Để biết thêm về chương trình khuyến mãi, Quý khách có thể cập nhật theo những cách sau:

 • Đăng ký nhận bản tin: Chỉ cần tạo tài Khoản hoặc Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi, Centre Mall sẽ gửi cho Quý khách những thông tin về các chương trình sắp diễn ra cũng như những chương trình khuyến mãi đang có bằng Thư Điện Tử. Nội dung thư sẽ bao gồm cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để Quý khách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội mua sắm hấp dẫn nào.
 • Xem thông tin trực tiếp tại website hoặc ứng dụng điện thoại: Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật liên tục và đều đặn trực tiếp ngay tại website và ứng dụng điện thoại để Quý khách thuận tiện theo dõi.
03 Các trường hợp không được tích điểm Thẻ thành viên

Để biết thêm về chương trình khuyến mãi, Quý khách có thể cập nhật theo những cách sau:

 • Đăng ký nhận bản tin: Chỉ cần tạo tài Khoản hoặc Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi, Centre Mall sẽ gửi cho Quý khách những thông tin về các chương trình sắp diễn ra cũng như những chương trình khuyến mãi đang có bằng Thư Điện Tử. Nội dung thư sẽ bao gồm cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để Quý khách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội mua sắm hấp dẫn nào.
 • Xem thông tin trực tiếp tại website hoặc ứng dụng điện thoại: Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật liên tục và đều đặn trực tiếp ngay tại website và ứng dụng điện thoại để Quý khách thuận tiện theo dõi.
04 Làm thế nào để biết được các chương trình và thông tin khuyến mãi?

Để biết thêm về chương trình khuyến mãi, Quý khách có thể cập nhật theo những cách sau:

 • Đăng ký nhận bản tin: Chỉ cần tạo tài Khoản hoặc Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi, Centre Mall sẽ gửi cho Quý khách những thông tin về các chương trình sắp diễn ra cũng như những chương trình khuyến mãi đang có bằng Thư Điện Tử. Nội dung thư sẽ bao gồm cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để Quý khách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội mua sắm hấp dẫn nào.
 • Xem thông tin trực tiếp tại website hoặc ứng dụng điện thoại: Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật liên tục và đều đặn trực tiếp ngay tại website và ứng dụng điện thoại để Quý khách thuận tiện theo dõi.
05 Danh sách các ngân hàng chấp nhận thẻ thanh toán nội địa

Để biết thêm về chương trình khuyến mãi, Quý khách có thể cập nhật theo những cách sau:

 • Đăng ký nhận bản tin: Chỉ cần tạo tài Khoản hoặc Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi, Centre Mall sẽ gửi cho Quý khách những thông tin về các chương trình sắp diễn ra cũng như những chương trình khuyến mãi đang có bằng Thư Điện Tử. Nội dung thư sẽ bao gồm cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để Quý khách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội mua sắm hấp dẫn nào.
 • Xem thông tin trực tiếp tại website hoặc ứng dụng điện thoại: Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật liên tục và đều đặn trực tiếp ngay tại website và ứng dụng điện thoại để Quý khách thuận tiện theo dõi.
06 Danh mục sản phẩm không hỗ trợ đổi trả

Để biết thêm về chương trình khuyến mãi, Quý khách có thể cập nhật theo những cách sau:

 • Đăng ký nhận bản tin: Chỉ cần tạo tài Khoản hoặc Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi, Centre Mall sẽ gửi cho Quý khách những thông tin về các chương trình sắp diễn ra cũng như những chương trình khuyến mãi đang có bằng Thư Điện Tử. Nội dung thư sẽ bao gồm cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để Quý khách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội mua sắm hấp dẫn nào.
 • Xem thông tin trực tiếp tại website hoặc ứng dụng điện thoại: Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật liên tục và đều đặn trực tiếp ngay tại website và ứng dụng điện thoại để Quý khách thuận tiện theo dõi.
07 Chính sách đổi trả sản phẩm tại Centre mall như thế nào?

Để biết thêm về chương trình khuyến mãi, Quý khách có thể cập nhật theo những cách sau:

 • Đăng ký nhận bản tin: Chỉ cần tạo tài Khoản hoặc Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi, Centre Mall sẽ gửi cho Quý khách những thông tin về các chương trình sắp diễn ra cũng như những chương trình khuyến mãi đang có bằng Thư Điện Tử. Nội dung thư sẽ bao gồm cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để Quý khách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội mua sắm hấp dẫn nào.
 • Xem thông tin trực tiếp tại website hoặc ứng dụng điện thoại: Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật liên tục và đều đặn trực tiếp ngay tại website và ứng dụng điện thoại để Quý khách thuận tiện theo dõi.
08 Hướng dẫn kiểm tra lịch sử giao dịch Thẻ thành viên

Để biết thêm về chương trình khuyến mãi, Quý khách có thể cập nhật theo những cách sau:

 • Đăng ký nhận bản tin: Chỉ cần tạo tài Khoản hoặc Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi, Centre Mall sẽ gửi cho Quý khách những thông tin về các chương trình sắp diễn ra cũng như những chương trình khuyến mãi đang có bằng Thư Điện Tử. Nội dung thư sẽ bao gồm cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để Quý khách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội mua sắm hấp dẫn nào.
 • Xem thông tin trực tiếp tại website hoặc ứng dụng điện thoại: Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật liên tục và đều đặn trực tiếp ngay tại website và ứng dụng điện thoại để Quý khách thuận tiện theo dõi.
09 Làm sao để đăng kí tài khoản tại Centre mall?

Để biết thêm về chương trình khuyến mãi, Quý khách có thể cập nhật theo những cách sau:

 • Đăng ký nhận bản tin: Chỉ cần tạo tài Khoản hoặc Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi, Centre Mall sẽ gửi cho Quý khách những thông tin về các chương trình sắp diễn ra cũng như những chương trình khuyến mãi đang có bằng Thư Điện Tử. Nội dung thư sẽ bao gồm cả thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để Quý khách không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội mua sắm hấp dẫn nào.
 • Xem thông tin trực tiếp tại website hoặc ứng dụng điện thoại: Thông tin khuyến mãi sẽ được cập nhật liên tục và đều đặn trực tiếp ngay tại website và ứng dụng điện thoại để Quý khách thuận tiện theo dõi.

Đặt câu hỏi