Thực phẩm chế biến

BÚN MẮM

BÚN MẮM

30.000 ₫
BÒ KHO BÁNH MÌ

BÒ KHO BÁNH MÌ

30.000 ₫
BÚN MĂNG VỊT

BÚN MĂNG VỊT

25.000 ₫
CƠM PHẦN CHẢ THỊT

CƠM PHẦN CHẢ THỊT

250.000 ₫
CƠM PHẦN GÀ KHO GỪNG

CƠM PHẦN GÀ KHO GỪNG

25.000 ₫