Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở TTTM Satra Củ Chi lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, TTTM Satra Củ Chi đã tổ chức thành công Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự và động viên chỉ đạo Đại Hội có:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch Công Đoàn TCT Thương mại Sài Gòn TNHH MTV

2. Đồng chí Đỗ Thị Trần Út Đông - Ủy viên BCH Công Đoàn TCT Thương mại Sài Gòn TNHH MTV

3. Đồng chí Vương Bé Nam - Bí Thư Chi Bộ - Giám đốc TTTM Satra Củ Chi

Cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng phó phòng ban, Ủy viên BCH Công Đoàn, Đại biểu đại diện cho các công đoàn viên của TTTM Satra Củ Chi.

Sau khi thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể ban chấp hành, tại Đại hội đã bầu ra được BCH nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng đề án nhân sự đã đề ra.

Trong phiên họp thứ nhất của BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra được đồng chí Chủ Tịch Công Đoàn và các chức danh của UBKT....

Nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ là một nhiệm kỳ mang nhiều thách thức nhưng cũng đồng thời sẽ là cơ hội để các đồng chí trong BCH Công Đoàn phát huy được tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt phương châm "Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển"

 

Các tin khác